Тук може да видите отговора на Омбудсмана г-н Ганев