фондация пешеходци,пешеходци, пешеходец, pedestrians, pedestrian, walkers, walker, пешеходци българия, права на пешеходците, защита на пешеходците, пешеходна среда, проблеми на пешеходците, манталитет пешеходци, пешеходна дейност, пешеходна среда транспортни (решения), принципи, риск от увреждане и смърт пешеходци, медийни проекти пешеходци, блог пешеходци, форум пешеходци, обсъждане закони наредби, планове населени места, обучение права задължения пешеходци, методи пособия материали за обучение, финансиране експерти, подпомагане полицейски общински служби, обществена и адвокатска защита на претърпели инцидент пешеходци, проекти подобряване средата за деца и трудно подвижни хора, снимки инциденти, неправилно паркиране, спонсорство, дарения
 
начало за нас новини проекти партньори форум актуално (блог)
RSS новини
english version

 


 

България заема челно място в ЕС по броя на загиналите в пътно-транспортни произшествия. На един милион души население се падат по близо 150 убити – Това се казва в публикувания на 22.06.2009 г. в Брюксел доклад на Европейския съвет за транспортна сигурност. Статистиката за 2008 г. показва убитите пешеходци – 227, а ранените - 2253.

Като неправителствена организация за обществено полезна дейност, чиято основна цел е намаляване риска от увреждане и смърт сред пешеходците, фондация „ПЕШЕХОДЦИ” се подкрепя основно от щедрият принос на нашите дарители.

В ЗКПО Чл. 31 и ЗДДФЛ Чл. 22 за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност. Нашето удостоверение можете да видите тук.

Информация и копие от последния ни одитиран финансов отчет и регистрации, подадени от Фондация „ПЕШЕХОДЦИ” може да бъде получена, като се свържете с нас по поща на: 1172 София,Фондация „ПЕШЕХОДЦИ” П.К. 115 или на нашия електронен адрес: info@walkersbg.org. По закон се изисква също така да направим тази информация достъпна чрез ежегоден годишен доклад в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел. За информация и контакт кликнете тук.

Моля, изберете вида на дарението Ви:

Вашите три имена:

След натискане на бутона "Направи дарение", ще бъдете прехвърлени към БОРИКА за довършване на процеса по дарението. Натискайки бутона "Направи дарение", Вие декларирате, че сте се запознали с нашата политика при отказ на дарителя.

 

  • Съдействие за развитието на положителна обществена нагласа към пешеходците и повишаване на културата на гражданите чрез научна и специализирана информация, чрез средствата на уеб пространството и средствата за масова информация.
  • Формиране и утвърждаване на силно и действено обществено мнение за защита на пешеходците, като фактор и гарант на пешеходците в Република България.
  • Създаване на максимално благоприятни условия и пешеходно ориентирана обществена среда в Република България чрез активно участие в обсъждането на нормативни документи от държавно или общинско ниво касаещи пешеходците.
  • Намаляване риска от увреждане и смърт сред пешеходците.
  • Подпомагане на държавни и общински органи, обществени организации и отделни лица в страната и чужбина във връзка с популяризирането на положителното отношение към пешеходците.
  • Формиране на разбиране за значението на разумни.транспортни решения.
  • Обезпечаване финансовата независимост на фондацията чрез спонсорство, дарения, меценатство и др., като всички средства, предоставени на фондацията, се използват за постигане на нейните цели и не могат да бъдат използвани за други цели, извън нейната дейност.


 

Божидар Икономов

художник, работи в областта на графичния дизайн

Хрисимир Данев

фотожурналист, отговорен оператор в БНТ

Йордан Филипов

Учредител и настоящ Председател на Фондация

Петър Филипов

Представител на фондацията за Европа

   

 

 

 

 

 

 info@walkersbg.org

 walkersbg.org

 П.К. 115
 1172 София

 P.O.Box 115
 1172 Sofia
 Bulgaria

 

 

 

 

 


Фондация "Пешеходци"© 2007. Всички права запазени.