ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТ НА ФОНДАЦИЯ „ПЕШЕХОДЦИ”, ЦЕНТЪР НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ФИРМИ И БЪЛГАРСКИ ФОРУМ НА БИЗНЕС ЛИДЕРИТЕ

 

 

 

„ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША”

 

Патрон на проекта: Министерство на образованието младежта и науката

Партньори:Столична община и МВР - ГД „Охранителна полиция” с КАТ

Със специалната подкрепа на ЗАД «Армеец»

 

Фондация „ПЕШЕХОДЦИ”, Центърът на учебно-тренировъчните фирми и Български форум на бизнес лидерите обединяват усилията си за осъществяване на проекта „ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША”с цел възпитание в ценности, повишаване на мобилността и физическата активност, превенция за безопасност, генериране на идеи за съпътстващи училищни проекти. Активни участници в проекта са ученици от учебно-тренировъчните фирми в България, които чрез участието си в него показват грижата си към обществото.

Цели на проекта:

1. Намаляване инцидентите (смърт и увреждания) при деца пешеходци.

2. Промяна в манталитета на младите участници в движението по пътищата, изграждайки у тях отговорност и дисциплина.

Целеви групи – бенефициенти:

Пряко - деца на възраст между девет и осемнадесет-деветнадесет години. Индиректно - техни родители и близки на различна възраст

Продължителност на проекта, дати и място на провеждане.

Продължителност на проекта: безсрочен

Първият етап е с продължителност седемнадесет месеца (януари 2009 - май 2010)

Основна тема: Възпитание в социална отговорност като фактор за намаляване инциденти по пътищата.

Отсъствието на отговорност и дисциплина у младите участници в движението по пътищата е най-честата причина за смъртоносни инциденти и агресията. След потърсено експертно мнение от КАТ-Пътна полиция като целева група на най-застрашени и същевременно подаващи се на обучение, бе определена групата деца от III-IVклас. За да се погрижим за тяхната безопасност на улицата, трябва да ги запознаем с най-често срещаните рискови ситуации при тях като пешеходци, като подготвим по-големите ученици да обучават по-малките. Така ще изградим в учениците дисциплина и отговорно поведение в обществото, както и  ще допринесем за намаляване на инцидентите по пътищата с деца.

Ще изработим минимум 40000 броя листовки за най-често срещаните рискове при децата пешеходци. С помощта на КАТ ще направим кратко представяне в учeбно-тренировъчни фирми и дискусия по най-често срещаните рискове за пешеходците. В края на лекцията на учениците ще бъде предложено да се ангажират да разпространят и запознаят с предоставените им листовки възможно най-много по-малки деца. За да обхванем повече деца и изпълним целта на проекта, ще публикуваме материалите от листовката в интернет страницата на Фондация „Пешеходци” и Центъра на учебно-тренировъчните фирми. За да мотивираме учениците активно да участват в проекта ще им предложим да участват в три конкурса с награди:

 

 

 

 

Проектът в подробности:

 

 

   Листовката          Плакатът             Транспарантът

 

   Тест - игра                Конкурси: фототест-игра, инициативи

               
Клипове

 

  

 

 

Снимки от обучение в НТБГ и "ЧПГ по банково дело, търговия и финанси" на 10.12.  ВИЖ

Снимки от обучение в Национална финансова - стопанска гимназия на 15.12.  ВИЖ

Снимки от обучение в ЧПГ по мениджмънт и бизнес администрация "Хелиос 2000" и 166 - то спортно училище "Васил Левски"  на 17.12. ВИЖ

Дати на мероприятията:

Януари 2009 – ноември 2009: Предпроектно проучване; изготвяне на проект; създаване на организация за осъществяване на проект; създаване на художествен проект за листовката одобрена от експерти на КАТ; подсигуряване на медийни партньори.

От края на ноември до началото на февруари 2010г.: Кратки лекции и предоставяне на книжки, листовки, плакати и транспаранти.

Краят на декември 2009: - Пускане на листовката и тестовете в интернет страниците на партньорите.

Януари 2009 – февруари 2010: Подоване на заявки от УТФ за провеждане на обучения на по-малки ученици

Януари 2009 – арил 2010: Срещи-обучения на ученици от УТФ с по-малки ученици

Май 2010: Среща на журито и обявяване на резултатите от конкурса. Публикуване на най-интересните материали от конкурса в интернет страницата на Фондация „Пешеходци”.

Май 2010: Изложба, пресконференция с награждаване на отличилите се.

През цялото време чрез медии и партньорите ще информираме за инициативата, като особено активни ще са при старта и финала на проекта.

Очаквани резултати, устойчивост на реализираните дейности.

Най–важният очакван резултат е намаляване на инцидентите при деца пешеходци. Поради интерактивното обучение чрез лекции, листовки, дискусия и участие в конкурси очакваме трайно и активно запознаване с рисковете при децата пешеходци. Големите ученици ще бъдат възпитавани в отговорност, дисциплина, взаимопомощ и специално отношение към по-слабите. Това би променило манталитета им, а те са най-млади и най-рискови участници в движението по пътищата и като водачи на МПС. Тъй като за проекта ще информираме и чрез медиите, към решаването на проблема ще бъдат приобщени не само деца, но и техни родители и роднини. Идеята е проектът да се организира ежегодно с подобрения и нововъведения

Към проекта са обявени следните конкурси:

 

 

1. За снимки от обучението на малки деца, където ще наградим големи ученици, обучили най-много малки деца.  виж

2. Най-висок резултат от тестовете за малки и големи ученици, които ще се попълват он-лайн в интернет страницата на Фондация „Пешеходци”. В този конкурс награди ще получават ученици в две възрастови групи.виж

3. За инициативи и вътрешни училищни проекти, подпомагащи изпълнението на проекта. Ще се награждават групи, предлагащи инициативи за подобряване на състоянието с лично участие.виж