ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

АНАЛИЗ

 

 

 

 

                                   Относно: Изпълнение проекта на фондация „ПЕШЕХОДЦИ”: „Интерактивно обучение на децата пешеходци за предпазване от инциденти с автомобили”. Проектът кандидатства и бе одобрен за съфинансиране от СБДДС в края на 2008 г.

 

 

Същност – кратко описание на дейностите

Да запознаем деца пешеходци с най-често срещаните рискови ситуации сред тях. Целта е да намалим инцидентите с деца по пътищата. След експертно мнение от Пътна полиция, като целева група за презентацията е определена: деца от III-IVклас в три училищата, а именно 11 ОУ, 33 СОУ и 105 СОУ . В тези училища бяха изнесени беседи сред децата по предварително раздадени листовки. За да обхванем по-голяма група от деца и изпълним целта на проекта, съпътстващо публикувахме материалите от листовката в интернет страницата на Фондация „Пешеходци”, разпространихме листовките чрез списанията медия партньори „Наш дом”, „Жената днес” и „По здрави”, обявихме конкурси за рисунки и снимки на тема "Пешеходците в София през детските очи". Накрая организирахме пресконференция и наградихме децата победители в конкурса. Интернет страницата на фондацията бе обновена и всички дейности и новини по проекта се коментираха своевременно и актуално.

Цели на проекта:

Чрез запознаване на децата пешеходци с рисковете при движение в града, да намалим инцидентите (смърт и увреждания) сред тях.

Целеви групи – бенефициенти

1.                  Бяха изнесени лекции от експерт на КАТ, пред децата от 3-ти до 5-ти клас в 11 ОУ, 30 СОУ и 105 СОУ (около 300 деца).

2.                  След публикуване в интернет страницата на фондацията, проекта е посетен от около 1500 човека.

3.                  3000 листовки бяха разпространени чрез списанията „Наш дом”, „Жената днес” и „По здрави”

4.                  1000 листовки разпространиха от РИО София с помощта на директорите.

5.                  6000 от същите листовки бяха разпространени от доброволци на фондацията в цялата страна по друг проект.

Продължителност на проекта, дати и  място на провеждане, участници.

1. Беседи в училищата:

На 26.01.2009 доставка на листовките в училищата

30 СОУ в13:00часа на 04.02.2009 г.

105 СОУ в13:00 часа на 05.02.2009 г.

11 ОУ в 12:30 часа на 10.02.2009 г.

Участници бяха децата от 3-ти до 5-ти клас, учители, отговорници по обучение в безопасност на движение, представител на фондацията бе Йордан Филипов с координация и организация на дейностите, двама експерти от КАТ-София .

2. Разпространение на 3000 брошури чрез медия партньорите в изданията им от 20.01.2009 до 01.04.2009

Координация и доставка на брошурите от представител на фондацията Йордан Филипов

3. Обновяване на интернет страницата. Обявяване на проекта и конкурсите на интернет страницата на фондацията

31.01.2009

Изработване на правила за конкурсите Йордан Филипов – представител на фондацията Росен Димов - юрист, Божидар Икономов - художник, Венцислав Дамянов - фотограф. Изготвяне на текстови и снимкови материали и публикуване Петър Гечев IT специалист. Координация и управление Йордан Филипов.

 

4. Заседание на журито и определяне на победителите в конкурсите

11.05.2009 Божидар Икономов председател, членове Йордан Филипов и Венцислав Дамянов

 

5. Пресконференция в БТА за обявяване на резултатите от проекта и награждаване на децата спечелили в конкурсите.

От 11:00 до12:00 часа на 16.05.2009 в БТА

Участват: Алекси Кесяков секретар на ДОККПБДП, Ирена Димитрова Столична община, Светла Каишева BBLF, Даря Маврудиева ЦУТФ при МОН, Божидар Икономов и Йордан Филипов представители на фондацията, Станислава Пейчева BBLF организация и координация.

Двадесет и три деца спечелили един велосипед, два цифрови фотоапарата, десет МР3 плейари и десет топки, придружаващи ги родители и учители. Журналисти от водещите печатни и електронни медии.

Анализ и оценка на мероприятието:

Ключови участници и техни дейности:

1.                  Община- СБДДС –Показа много отговорно отношение към проблема, подпомогна с финансиране и активност в самия проект. Лично председателят на СБДДС г-жа Й. Фандъкова изпрати на два пъти писма до фондацията с доуточняващи въпроси. По време на защитата на проекта пред СБДДС, членовете му задаваха въпроси и направиха предложения за промяна с цел подобряването му. Г-жа Ирена Димитрова също оказа съдействие с организационни съвети, а също беше много полезен участник в пресконференцията. Съдействие по администрация и координация на проекта оказа и Невена Димитрова.

2.         Държавни структури -директори и учители, РИО София, КАТ и ДОККПБДП – активно участваха с експертиза и организация. Тук специално трябва да отлича следните участници. Г-н Алекси Кесяков секретар на ДОККПБДП помогна много със съвети по организацията, участва на пресконференцията. КАТ: Алекси Стратиев, оказа разбиране и помощ с осигуряване на експерти, служебен ангажимент не му позволи да присъства на пресконференцията. Красимир Костов, участваше активно в подготовката на проекта още в идейна фаза. Има лични заслуги при определяне на ситуациите за рисунките и обяснителния текст в листовката. Любка Маринова обезпечи на много добри експерти за провеждане на лекциите в училищата. Тук специално трябва да подчертая добрата подготовка и умението да работят с деца на специалистите от КАТ София. Лилия Кошарска старши експерт в РИО София. Помогна изключително съдействайки с връзка и прием в училищата, допълнително помогна за разпространението на над 1000 листовки в други училища с помощта на директорите им. Директорите на 30 СОУ г-жа Рейха, на 105 СОУ г-жа Костадинова, на 11 ОУ г-жа Ламбова. Особено благодаря за популяризиране на проекта и масово участие с рисунки на г-жа Детелина Бояджиева, пом. Директор на 32 СОУ. Нужното съдействие получихме и от г-жа Костова директор на 32 СОУ. Много сериозно се отнесоха учителите: Павлинка Светозарова класна на 4-ти Б – масово участие и добро запознаване с темата (личи си от самите рисунки), Даниела Димитрова класна на 4-ти Г- масово участие и добро запознаване с темата –също като Иванка Николова класна на 3-ти А най-много участници Детелина Добрева класна на 3-ти В много участници и най- много спечелени награди

3.         НПО – Фондация „ПЕШЕХОДЦИ”съставяне и защита на проекта, ресурсно осигуряване с  финансиране и хора в много и различни позиции, координация и ръководство на проекта в неговата цялост. Специални благодарности на Божидар Икономов и Венцислав Дамянов по организация и оценка на конкурса.

4.         Гражданско общество – в лицето на децата и техните родители и учителите..

По време на лекциите ясно се виждаше голям интерес и познаване на проблемите от децата. Същото се забелязваше и при дискусии във коментарите в интернет страниците. Направиха се и много полезни предложения, които ще помогнат подобряване на състоянието по безопасността на движение на децата.

Забелязани слабости:

1.                              Поради това,че процедурите за одобрение на финансирането от Столична община приключиха в самия край на 2008 г., се наложи стартът на проекта в училищата да е през февруари, а конкурсите да приключат през април, тъй като месец май предстои ваканция. Това доведе до концентриране на програмата и по-малко време за известяването на повече хора. Липсата на време не позволи да съгласуваме някои елементи на листовката. Мястото, което бе отредено в проекта на листовката за лога на Общината и СБДДС бе подменено от допълнителен текст, залегнал в договора за финансиране на проекта от общината. След това художникът на проекта замина в чужбина и нямах възможност и време за допълнителни корекции.

2.                              Регламентът за конкурсите бе разработен след консултации с адвокат, художник и фотограф. Целта бе пределна законосъобразност и яснота на регламентите. Той се оказа сложен за толкова малки деца, което доведе до не масовост при рисунките и никакво участие със снимки. Тъй като наградите вече бяха обявени и купени,тези за конкурса със снимки останаха. Имаме идея за нов съвместен проект през есента и тези награди ще ги включим за него.

            Активното участието в проекта, на толкова хора от различни области показва, че проблема, който се стреми да реши този проект е реален и изключително важен. Разбира се далеч съм от мисълта, че с една такава инициатива ще решим всички проблеми по безопасността на децата при движение по пътя. Със сигурност, ако има много подобни проекти те биха допринесли до промяна на манталитета на всички нас, а това би променило вече и осезаемо безопасността при движение по пътищата.

            Това ще ни даде увереност и сили да направим още по-полезни инициативи.

 

София

                                                                                  Изготвил: Йордан Филипов

07.07.2009                                                                                                          Председател на фондация „ПЕШЕХОДЦИ”

 

 

Приложен CD със снимков материал. .pdf  ТУК