Уважаеми дами и господа народни представители,

Фондация „ПЕШЕХОДЦИ” остро възразява срещу съществуващият в момента текст в чл. 94 (3) изречение второ в Закон за движение по пътищата, който гласи:-.”Допуска се спиране за престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.” Както и срещу направеното предложение от вносителят с § 20 в Закона за изменение и допълнение на закона за движение по пътищата.

Без да се съмняваме в добронамереността на вносителите и народните представители приели този текст трябва да се съгласим, че вместо да се подобри ситуацията с паркирането в големите градове това доведе до допълнителни рискове за пешеходците, загуби на общините от рушене на инфраструктура и влошаване на дисциплината у всички участници в движението.

Ще спомена само малка част от причините за нашата остро критична реакция без да ги подреждам по важност.

1        За да може да е действен, законът трябва да е възможно най-опростен.- Вкарването на тонажи и метри, които никой не спазва, а и е невъзможно да се контролират в градските условия обезсмислят текста. Дори в ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА 2-та метра са намалени на 1.5 (чл.96, ал.3)

2        Създава се лош прецедент от самият закон, като се разрешава на автомобилите да се движат по тротоара, който по принцип е предназначен единствено за движение на пешеходците. Единствената пресечна точка на автомобил и пешеходец трябва да бъде на пешеходна пътека.

3        Този текст влиза в противоречие и с  чл.1 (2) от закона тъй като с текста се създават условия за реална опасност за пешеходците, води до разрушаване на инфраструктурата и допълнително замърсяване на околната среда.

4        Законът трябва да защитава по-слабите -деца, инвалиди, майки с колички, трудно подвижни възрастни или просто хора, а не неодушевените и по-силни в случая автомобили.

5        За каква свобода на придвижване в рамките на ЕС говорим, след като човек не би могъл да излезе дори от собствения си дом поради плътно спрели автомобили пред вратата му. За какво справяне с демографския проблем след като майките с колички не могат да се придвижват, а за децата е рисково да излязат от домовете си.

6        Това положение води до промяна към по-лошо в отношението на водачите към пешеходците, което от друга страна трайно променя манталитета на всички участници в движението и се отразява във влошаване обстановката по пътищата.

Нашата молба е за следните изменения в закона:

1. редакция на чл.94, ал.3

 За престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението и успоредно на оста на пътя или на определените от собствениците или администрацията управляваща пътя, места.

2. В чл.98, ал.1 се добавя:

9. Върху тротоарите.

 

Очакваме разбиране и правилно отношение към всички участници в движението. Все пак, ако автомобилите в България са два милиона, хората са осем милиона, а  и всеки шофьор е преди всичко пешеходец.

 

                                               С уважение  Председател на Фондация „Пешеходци”:

София                                                            Йордан Филипов

10.05.2007