Общeсвата естествено се стремят към по-високо качество на живот и устойчиво развитие на местата, които обитават. Това е тяхно основно и неотменимо право. Историческият поглед в най-развитите общества показва, че качеството на живот в градска среда зависи и се развива заедно със степента на развитие на градското планиране, икономиката, транспорта и сигурността. По-късно към тях се интегрират здравето, образование, околната среда и социалните отношения. Последното десетилетие градовете с най-високо качество на живот, го запазват и надграждат като развиват гореспоменатите области интегрирано. В центъра на това развитие с приоритет е поставен човека в естественото му състояние, т. е. като пешеходец. Този подход не само осигурява високо качеството на живот. Той дава ново качество в развитието на изброените области, добавя нова култура в обществото, създава по-качествена и стимулираща творчество среда. Това привлича високо квалифицирани кадри, първокласни инвеститории е условие за продукти с висока добавена стойност, което издига на ново ниво качеството на живот. Или накратко, „колкото повече толкова повече".

 

 

 

Фондация ПЕШЕХОДЦИ, като член на Европейската (FEPA) и Международната (IFP) федерации на пешеходците има задължението и удоволствието да ви запознае с „Международна Харта За Ходенето Пеша"

Тази харта може да направи разликата в качеството на живот, да подпомогне създаването на здрави, ефикасни и устойчиви общности, в които хората избират да ходят, ако и когато тя бъде приета и взета като насока от професионалисти, политици и граждани по целия свят.

Ето защо ние призоваваме градове, държавни структури, общински съвети, проектанти, архитекти, здравни специалисти, разработчици, артисти и всеки гражданин да подпишат тази Международната харта и подкрепя прилагането на нейните принципи.