На свое заседание  ДОККПБДП на 2 Октомври 2012г  прие решение за обявяване на месец октомври за месец на пешеходеца и неговата безопасност!

 

Бяха приети и следните документи:

 

 

1.0. Предложение

 

1.1. Към родителите

 

1.2. Контролен лист

 

 1.3. Надписи ПП

 

1.4.фиг. към 1.3

 

1.5 ЗДвП -пешеходци

 

1.6 Пешеходци по общини

 

 

 

Илюстрации от заседанието: