Обучението по безопасно поведение на пътя по проект

„ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША" се проведе с ученици от І а и ІІ а клас

в СОУ „Любен Каравелов" - Пловдив.

 

Първи етап - 25.11.2011 г. - подписване на договор за работа по проекта между УТФ „АВТОТРАНС 13" ООД и  ръководството на

СОУ „Л. Каравелов"

 

 

  

 

25.11.2011 г.

  Запознаване с учениците от Іа и ІІа класове и работа по осъществяване на инициативите по проекта

  

 

 

 

     10.12.2011 г.

 

 

 

 

  

 

     10.12.2011 г.

 

 

 

   

 

  

В конкурса за инициативи по проект „ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША" на ФАНДАЦИЯ „ПЕШЕХОДЦИ" СПЕЧЕЛИХМЕ ІІІ място

 

    

 

08.12.2011 г.

 

  

  

                                        ИЗЛОЖБА С РИСУНКИ

                                       НА ДЕЦАТА ОТ І и ІІ клас

 

                                                    23.12.2011 г.

 

  

 

 

Изготвихме и

 попълнихме

маршрутни карти

 

02.04.2012 г.

 

 

 

Заключителен етап от проекта 15.05.2012 г.

 

 

 

 

 

              

              

 

 

 

Отчет на Клуб "Млад предприемач"при Професионална гимназия по икономика "Алеко Константинов", град Кърджали с ръководител Цветанка Крачунова за дейностите във връзки с награда от конкурса за инициативи „До училище пеша"

 

 

Във връзка с реализиране на проект от конкурса за инициативи „До училище пеша" и изразходване на наградата от  700 /седемстотин/ лева ние изпълнихме предвидените по проекта дейности, а именно:

- непрекъснато публикуване на информация по проблемите на безопасността на движението по пътищата в страницата на Клуба във Фейсбук;

- организиране на срещи на учениците от ХІ клас/като бъдещи водачи на МПС/ с представители на КАТ- Пътна полиция;

- обучение на учениците от Клуба в РЗИ-Кърджали по проблеми свързани с безопасността на движението по пътищата;

-  изнасяне на презентации и провеждане на образователни игри с ученици от 5 и 6 клас на ОУ „П.Яворов", град Кърджали.

При изпълнението на посочените дейности ние закупихме образователни игри, които бяха подарени на малките ученици и правилници за движение по пътищата за учениците от ХІ клас. Изготвени бяха и рекламни материали от ученици от Учебно- тренировъчните фирми в училището, които бяха раздадени при провеждане на мероприятията.

За изразходените средства Ви изпращаме сканирани разходооправдателните документи, а за проведените мероприятия- снимков материал.

Считаме, че с реализирането на предвидените по проекта дейности успяхме да постигнем заложените цели и да привлечем вниманието на нашите сученици, както и да ги приобщим към нашето мото „Да съхраним живота" и да спомогнем за развитие у тях на гражданска и социална позиция на толерантни и отговорни водачи и пешеходци.

Участието ни в тази инициатива ни донесе голямо удовлетворение и ни накара да се почувстваме горди като участници в решаването на част от  наболелите проблеми на нашето общество.

Надяваме се, че и в бъдеще ще има подобни инициативи и ние с удоволствие ще се включим в тях.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветанка Крачунова- ръководител и

учениците от Клуб „Млад предприемач"