В момента се обсъжда проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

 

Има предложен параграф 20, касаещ паркирането на автомобили върху тротоарите. Към стария член 94 ал.3, изречение второ след думите "върху тротоарите" се добавя "само на определените от собствениците или администрацията, управляваща пътя места."

 

Според нас това ще доведе до още по-лошо състояние на пешеходната и колоездачна инфраструктури в градовете. Кметовете ще се оправдават с липса на пари и терени за паркинги и всички тротоари ще се превърнат в паркинги. Пешеходците ще бъдат принудени да се движат по пътното платно като ще се увеличи рискът от инциденти. Нашето предложение е:

 

1. редакция на чл.94, ал.3
 За престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението и успоредно на оста на пътя или на определените от собствениците или администрацията управляваща пътя, места.


2. В чл.98, ал.1 се добавя:
9. Върху тротоарите.

 

Това ще предпази от случки като например: не можете да излезете от дома си поради спрял пред входа Ви автомобил; принуден сте да се движите по пътното платно, а не по тротоар, заради паркирани върху него автомобили; майки с детски колички, възрастни трудно подвижни хора и инвалиди остават затворници в домовете си поради горните причини.

 

Предложението ще бъде представено на ръководството на съответната комисия в Парламента.