Уеници от УТФ "Автотранс 13" ООД, които спечелиха Първа награда,

  обучават малки деца по проекта "ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША"

  в НУ "Петко Р. Славейков"

  Пловдив на 04.11.2010 г.