Предоставяме Ви кореспонденцията с г-н Жак Барот, вицепрезидент на европейската комисия - отговорник по транспорта

 

Писмо от фондацията

 

Отговор от г-н Барот